DSC_1006_vrolijk.jpeg
DSC_1092_indewei.jpeg
DSC_1329_educatie.jpeg
DSC_1021_koeienindewei.jpeg
DSC_1365_educatie11.jpeg
DSC_0906_kidsvoerhek.jpeg

Kruidenrijk grasland met gecoat zaad  

Op een 9 tal proefstroken op een graslandperceel onderzoekt Jan Willem Breukink de komende jaren de werking van kruidenrijk graszaad dat zelf is gecoat met verschillende soorten compost. Coating is een dun laagje compost dat om het zaadje is aangebracht, voordat het gezaaid wordt. De gedachte is dat zaad gecoat met compost een positief effect heeft op de gewasgroei, de wortelontwikkeling en het bodemleven. Dit doet hij samen Stichting In Goede Aarde en lokale loonwerkers.  Ook kijken we naar het effect van doorzaaien van kruidenrijk zaad in een bestaande grasmat met 3 verschillende soorten schijvenzaaimachines. De manier van toediening van zaad en coating is verschillend.  

Jan Willem heeft een passie voor bodemleven! Waar nu de landbouwbodems nog overwegend bacteriedominant zijn, werkt Jan Willem eraan om de bodembiologie en de schimmel bacterie verhouding in zijn bodems weer in balans te krijgen. Een levende bodem zorgt voor meer biodiversiteit in de bodem, houdt vocht beter vast en geeft een beter gewas is zijn overtuiging.  

demo doorzaai

Wat en hoe onderzoeken we? 

We onderzoeken het effect van zelf gecoat zaad met schimmels van compost op de gewasgroei en de bodemverbetering in 9 proefstroken. Bij de gewasgroei kijken we vooral naar de groei van het gewas, de wortelontwikkeling en de opbrengst van het gras. We gebruiken hiervoor onder andere een refractometer. Die meet het suikergehalte in de sapstroom. Een hoger suikergehalte geeft een weerbaardere plant. Bij bodemverbetering kijken we vooral naar de samenstelling van de bodem, de ontwikkeling van het wortelstelsel en de kwaliteit van de organische stof. We onderzoeken de bodem grondmonsters en bekijken de staat van het bodemleven onder de microscoop.  

De proefstroken zijn 6  meter breed en ongeveer 150 meter lang. 

praktijkdemo doorzaaien kruidenrijkgrasland

  • Volg de ontdekkingen van Jan Willem op zijn facebook pagina <<link facebook...