DSC_1006_vrolijk.jpeg
DSC_1092_indewei.jpeg
DSC_1329_educatie.jpeg
DSC_1021_koeienindewei.jpeg
DSC_1365_educatie11.jpeg
DSC_0906_kidsvoerhek.jpeg

Bodemverbetering met compost  

Op een 5 tal proefstroken op een graslandperceel onderzoekt Jan Willem Breukink de komende jaren de werking van verschillende soorten compost op de grasgroei en ontwikkeling van microbiologie. Dit doet hij samen Stichting In Goede Aarde en Den Ouden groep PHC.  

Jan Willem heeft een passie voor bodemleven! Waar nu de landbouwbodems nog overwegend bacteriedominant zijn, werkt Jan Willem eraan om de bodembiologie en de schimmel bacterie verhouding in zijn bodems weer in balans te krijgen. Een levende bodem zorgt voor meer biodiversiteit in de bodem, houdt vocht beter vast en geeft een gezonder gewas is zijn overtuiging.  

The Soil Food Web

Wat en hoe onderzoeken we? 

We onderzoeken het effect van 5 verschillende soorten compost (verteert organisch materiaal) op de bodemverbetering en de gewasgroei. Bij bodemverbetering kijken we vooral naar de kwaliteit van de organische stof (13%), naar de diversiteit van schimmels en bacteriën (het leven in de bodem) en water bufferend vermogen van de bodem. We gebruiken daarvoor grondmonsters en chroma’s. Een chroma komt tot stand door grond op te lossen in natronloog. Dan wordt de grond in een voorbewerkt filter gezogen. De chroma geeft een goed beeld van de kwaliteit van de grond. We bekijken de staat van het bodemleven ook onder de micro scoop. Bij de gewasgroei kijken we vooral naar de groei, de wortelgroei en de opbrengst van het gras.  

De proefstroken zijn 20 meter breed en ongeveer 150 meter lang. Dit kruidenrijkgrasland is 6 jaar oud. Het gras wordt 5x per jaar gemaaid. Dwars over de stroken is een strook drijfmest aangebracht. Zo wordt ook gekeken naar het effect van compost in combinatie met drijfmest op de bodem en het gewas.  

praktijk demo bodemverbetering met compost

https://www.ingoedeaarde.org/project/het-bodemvoedselweb/ 

https://www.melkvee.nl/artikel/740428-10-ton-droge-stof-met-compost-maar-zonder-kunstmest/