DSC_1006_vrolijk.jpeg
DSC_0892_clairedix.jpeg
DSC_1092_indewei.jpeg
DSC_1329_educatie.jpeg
DSC_1021_koeienindewei.jpeg
DSC_1365_educatie11.jpeg
DSC_0906_kidsvoerhek.jpeg

natuurinc_rene_jochems.jpg

’Natuurinclusief bemesten, hoe doe je dat?’

Workshop over bodemleven en optimaal resultaat

Zoals we de bodem voeden, voeden we onze koeien. De juiste bemesting is daarom één van de sleutels voor een gezonde bodem en een gezonde veestapel. Dat stelde bodembioloog René Jochems van Groeibalans tijdens de workshop Natuurinclusief bemesten op Zuivelboerderij de Brummenaer. Uit heel Gelderland namen agrariërs en andere geïnteresseerden deel aan de workshop over Natuurinclusief bemesten aan de hand van het teeltplan van de familie Breukink.

 

De bodem voeden

Volgens René is een gezonde bodem een organisch levende bodem met een goede structuur, die voldoende voedingsstoffen en water kan leveren op het juiste moment en in de juiste vorm. Hij neemt de groep mee in de belangrijkste levensvoorwaarden voor een levende bodem; dat zijn water, zuurstof, energie, koolstof en de temperatuur. Vervolgens legt René uit welke mineralen een gezonde bodem bevat en welke invloed bemesting heeft op het beschikbaar komen van deze mineralen in de bodem, en daarmee in het voer, de koe en in onze voeding. In veel bedrijven ziet hij dat de bodembiologie wordt tegengewerkt door een te hoog gebruik van zouten en stikstof, waarmee onbedoeld opname van mineralen wordt geblokkeerd. Kijk dus niet naar NPK-meststoffen, maar naar de mineralenbalans en de beschikbaarheid van mineralen. Zet je bodemleven voorop en maak via de koe goede mest is de boodschap.

Tips voor een beter bodemleven

In 3 tot 5 jaar tijd kun je volgens René tot een beter bodemleven komen, het gebruik van kunstmest stoppen en een productiedip voorkomen. De eerste stap is morgen de kunstmestgift direct met 20 procent te verlagen om je planten te helpen ‘afkicken’. Vervolgens ga je op zoek naar een stikstofvorm die het bodemleven niet frustreert, zoals amide meststoffen, ureum (puur). Een volgende stap is te werken aan het verbeteren van je mest, zodat de mest de stikstof beter levert. Dit doe je onder andere door het rantsoen aan te passen meer koolstof en rustiger in eiwit , een hoger C/N verhouding en daarna zoals hier bijvoorbeeld mest te beluchten. Gemiddeld duurt het in totaal 2 jaar om je mest te verbeteren. De laatste tip is te werken aan het verbeteren van de structuur van je bodem, onder andere door diepwortelende gewassen, verdichting tegengaan door de calcium / magnesium verhouding op niveau te brengen. Het uitrijden van de drijfmest in kleinere giften om kali pieken te vermijden. Dit neemt zo’n 3 tot 5 jaar in beslag.

Natuurinclusief bemesten op de Brummenaer

De Brummenaer heeft ervoor gekozen om 4 jaar geleden in 1 keer te stoppen met de kunstmestgift en chemie. Daarnaast hebben zij veel kruidenrijke graslanden in het rantsoen. De ambitie voor 2024 is om minimaal 80% gras in het rantsoen te voeren en een gemiddelde melkproductie van 8.000 liter per koe te behalen. Hoe is de situatie op de Brummenaer en wat is nodig om de ambitie te bereiken? Aan de hand van mest, kuil en bodemanalyses laat René zien dat op dit bedrijf een hoog Kali en laag calcium gehalte de uitdaging is en dat er sprake is van mogelijke verdichting op enkele percelen. Voor Jan Willem is een eyeopener dat hij teveel kali in het vroege voorjaar toepast, waardoor blokkering in magnesium optreedt met als mogelijk gevolg gezondheidsproblemen bij het vee. Door een lagere gift en verspreide gift in het voorjaar krijgt de bodem meer kans mineralen beschikbaar te maken. Naar aanleiding van vragen uit de groep, deelt René diverse tips over bemesting. Bijvoorbeeld om de vaste mest niet in het voorjaar, maar najaar op te brengen. En dat temperatuur in het voorjaar goed moet zijn, wil bemesting werken. Ga dus niet te vroeg het land op!