DSC_1006_vrolijk.jpeg
DSC_0892_clairedix.jpeg
DSC_1092_indewei.jpeg
DSC_1329_educatie.jpeg
DSC_1021_koeienindewei.jpeg
DSC_1365_educatie11.jpeg
DSC_0906_kidsvoerhek.jpeg

20240127_aanplanten.jpgBrummen-Voorst- De komende maanden planten boeren en horecabedrijven in de gemeente
Voorst en Brummen bomen en hagen. Dit doen ze om de biodiversiteit en het landschap van hun
bedrijf en de omgeving te versterken. Ook helpen de bomen en hagen in de bedrijfsvoering,
bijvoorbeeld als knabbelhaag voor vee, schaduw en windkering.
Op zaterdag 27 januari gingen de eerste bomen en hagen de grond in bij Zuivelboerderij de
Brummenaer in Brummen. Een groep enthousiaste vrijwilligers startte met de aanplant van
fruitbomen en een 350 meter lange voederhaag voor het vee. De aanplant heeft naast de
landschappelijke functie ook een praktische functie in de bedrijfsvoering. Het vee van de familie
Breukink kan knabbelen aan de voederhaag en op deze manier noodzakelijk mineralen opnemen.
Het plantinitiatief is ontstaan naar aanleiding van het project Rondje Bussloo, waarbij boeren en
horeca rondom Bussloo op zoek zijn naar meer samenwerking. Bij een boeren - en horecabedrijf zijn
in dat kader landschapsplannen gemaakt. Bij het opstellen van de beplantingsplannen is gekeken
naar de geschiedenis van het landschap en de functie voor de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan een
picknickplaats voor recreanten.
De bomen en struiken die geplant worden zijn autochtoon en inheems. Het is van groot belang
bomen en struiken te planten die genetisch ook uit de regio komen. Zo kunnen deze soorten
bijdragen aan voeding voor het vee, vogels en insecten. Het initiatief wordt uitgevoerd door Regio
Stedendriehoek, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Stichting Stukje Natuur, private
investeerders en BoerenenNatuur. Totaal worden bij vijf bedrijven 10.000 tot 20.000 boompjes
geplant. De organisatie, begeleiding en het netwerk komt van Koopmans Buitengewoon en Heidi
Uenk.